ئێعدامی ٧ به‌ندكراو له‌ زیندانی ڕه‌جایی شاری كه‌ره‌ج

ڕۆژی چوارشهممه‌ ٢٩ی ڕێبهندان، حوكمی ئێعدامی ٧ بهندكراو كه‌ پێشتر به‌ شێوهی جیاجیا، به‌ تۆمهتی “قهتڵ” دهستبهسهر كرابوون، له‌ زیندانی ڕهجایی شاری كهرهج جێبهجێ كرا.

٦ كهس لهم بهندكراوانه‌ كه‌ ناسنامهیان ئاشكرا نهكراوه، ڕۆژی ٢٧ی ڕێبهندان، به‌ مهبهستی بهكردهوه‌ دهرهاتنی حوكمی ئێعدام ڕاگوێزی ژووری تاكهكهسی كرابوونڕێكخراوی مافی مرۆڤی ئێران، ناسنامهی یهكێك لهم ئێعدام كراوانهی “زههرا ئیسماعیلی” ڕاگهیاندووه‌ و ئاماژهی بهوه‌ كردووه‌ كه‌ ناوبراو ڕۆژی سێشهممهی ئهم حهفتهیه‌ له‌ زیندانی شاری “ڕێیهوه‌ به‌ مهبهستی جێبهجێ كردنی حوكمهكهی ڕهوانه‌ ژووری تاكهكهسی كرابوو‌. شایانی باسه، میدیاكانی سهر به دهوڵهت هێشتا ههواڵی ئێعدام كرانی ئهم بهندكراوانهیان ڕانهگهیاندووه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *