به‌رده‌وامی ده‌ستبه‌سه‌ری و بی خه‌به‌ری له‌ چاره‌نووسی هاووڵاتییه‌كی زیندانی

به‌ پێی راپۆرتهكان، “فهرزاد سامانی” خهڵكی مههاباد و خویندكاری زانكۆی خوارهزمی كه‌ له‌ لایهن هێزهكانی ئیتلاعاتی سپای پاسدارانه‌ دهستبهسهر كرابوو، به‌ دوایی ٥٠ رۆژ هێشتا چارهنووسی ناروون و نادیاره‌.

جێی ئتاماژهیه‌ كه‌ ناوبراو له‌ رێكهوتی ٢٠ی بهفرانبار له‌ لایهن هێزهكانی ئیتلاعاتی سپای پاسدارانهوه‌ كه‌ هێرشیان كردبووو سهر خوابگای خوێندكارانی زانكۆی خوارهزمی، دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كراوه‌ و ههتا ئێستا له‌ چارهنووسی ناوبراو و تۆمهته‌ وهپاڵنراوهكانی هیچ زانیارییهك لهبهر دهستا نییه‌.