تعلیق بزرگترین عملیات دولت عراق علیه داعش

568t
نیروهای عراق به همراهی سپاه پاسداران که داعش را محاصره کرده بودند، می گویند تمامی نقاط تکریت بمبگذاری شده و در حال حاضر نمی توان به حملات ادامه داد.گروه داعش در پی مکث دولت عراق، شبه نظامیان شیعه و واحد برون مرزی قدس سپاه پاسداران، رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه حمله به تکریت، موفق به حفظ این شهر شده است. خبرگزاری فرانسه روز سه شنبه ۲۶ اسفند اعلام کرده است نیروهای داعش در خیابانها، ساختمانها و روی پلها بمب کار گذاشته اند و همین موضوع موجب شده تا عملیات حمله به تکریت به حالت تعلیق در آید. بر همین اساس نیروهای داعش طی دو روز گذشته موفق شدند، بخش هایی از شهر تکریت را از برابر نیروهای دولت عراق بازپس بگیرند.