ته‌قینه‌وه‌ی به‌هێز له‌ سنووری نێوان ئه‌فغانستان و ئێران

ڕۆژی شهممه‌ ٢٥ی مانگی ڕێبهندان، له‌ جهرهیانی دوو تهقینهوهی بههێز له‌ گومركی “ئیسلام قهلعه‌”ی ئهفغانستان له‌ سنووری ئێران، لانیكهم ٦٠ كهس بریندار بوون.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، ئهم دوو تهقینهوهیه‌ بوونه‌‌ته‌ ‌هۆی ئاگركهوتنهوهیهكی بهرین و ههتا ئێستا ٥٠٠ ئۆتۆمبێلی ههڵگری گازی سرووشتی سووتاون و زهرهر و زیانێكی بهرینی لێكهوتووهتهوه.  شایانی باسه، هێشتا هۆكاری ئهم تهقینهوانه‌ ئاشكرا نهكراون.