درێژه‌ی خۆپیشاندانه‌كان له‌ پارێزگای زیقاری عێراق

به‌ پێی ڕاپۆرتی میدیاكانی عێراق، ڕۆژی ههینی ٨ی مانگی ڕهشهممه، بههۆی تێكههڵچوونی هێزه‌ ئهمنییهكان و خۆپیشاندهران له‌ پارێزگای زیقاری عێراق، لانیكهم ٦ كهس كوژران و ١٦٠ كهسی دیكهش بریندار بوون

سهرهڕای بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا و ڕاگهیاندنی یاسای ڕێگری له‌ هاتووچۆ، ناڕازیان له‌ پارێزگای زیقار له‌ ڕێگهی بهڕێوهبردنی خۆپیشاندانی دژه‌ دهوڵهتی خوازیاری لهسهر كار لاچوونی “نازم وائلی” پارێزگاری زیقار بوونئهوهش له‌ حاڵێكدایه‌ كه‌ له‌ جهرهیانی خۆپیشاندانهكانی ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٧ی ڕهشهممه، بههۆی هێرشی هێزه‌ ئهمنییهكانی عێراق، خۆپیشاندهرێك كوژرا و ٤٢ كهسی دیكهش بریندار بوونبه‌ پێی ڕاپۆرتی میدیا ناوخۆییهكان، له‌ ئاكامی پهرهسهندن و درێژهی خۆپیشاندانهكاندا، “نازم وائلی” دهستی له‌ كار كێشاوهتهوه‌ و فهرماندهیهكی نیزامی پۆستهكهی ناوبراوی گرتووهتهوه‌.