ده‌ستبه‌سه‌ری هاووڵاتییه‌كی خه‌ڵكی ته‌ورێز

رۆژی یهكشهممه‌ ٣ی ڕهشهممه، “یاشار پیری” چالاكی مهدهنی خهڵكی شاری تهورێز، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیمهوه‌ دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كراوه‌.

به‌ پێی راپۆرتهكان، رۆژی یهكشهممه‌ ٣ی ڕهشهممه، “یاشار پیری” چالاكی مهدهنی خهڵكی شاری تهورێز، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیمهوه‌ دهستبهسهر و راگوێزی شوێنێكی نادیار كراوه‌. شایانی باسه‌ تاكوو ئێستا هیچ زانیارییهك له‌ هۆكاری دهستبهسهری و تۆمهته‌ وهپاڵ نراوهكانی ناوبراو له‌ بهر دهستا نییه‌.