سه‌پاندنی ٣٥ ساڵ زیندان به‌ سه‌ر حه‌وت هاووڵاتی له‌ شاره‌كانی پیرانشار و تاران

به‌ پێی راپۆرتهكان، شهش هاووراتی خهڵكی شاری پیرانشار، به‌ ناوهكانی، “محهممهد قادری ئازهر، “خزر قادری ئازهر، “عهلی بایهزید پوور، “شهفێع محهممهدنژاد، “ئیسماعیل محهممهدپوور، “هاشم مورادی، ههر یهكهو به‌ ٥ ساڵ زیندان مهحكووم كراونههروهها، “كامیار زهوقی، خوێندكاری زانكۆی تاران و له‌ دهستبهسهر كراوانی، خۆپیشاندانهكانی ٩٨، به‌ ٥ ساڵ زیندان مهحكووم كرا.

به‌ پێی ههواڵی گهیشوو، شهش هاووڵاتی خهڵكی شاری پیرانشار، به‌ ناوهكانی، “محهممهد قادری ئازهر، “خزر قادری ئازهر، “عهلی بایهزید پوور، “شهفێع محهممهدنژاد، “ئیسماعیل محهممهدپوور، “هاشم مورادی، به‌ تۆمهتی هاوكاری و ئهندامهتی له‌ یهكێك له‌ حیزبه‌ نهیارهكانی ڕژیم،  ههر یهكهو به‌ ٥ ساڵ زیندان مهحكووم كراونههرووهها، “كامیار زهوقی، خوێندكاری زانكۆی تاران و له‌ دهستبهسهر كراوانی، خۆپیشاندانهكانی خهزهڵوهری ٩٨، كه‌ بهشێوهی غیابی سزای بهسهردا سهپیندرا بووحۆكمهكهی وهك خۆی له‌ لایهن دادگای پێداچوونهوه‌ تهئیید كراوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *