كاردانه‌وه‌كان به‌رامبه‌ر به‌ هێرش به‌ چه‌قۆ بۆ سه‌ر كلیسایه‌ك له‌ شاری نیسی فه‌ڕانسه‌

هێرشی ئیسلام گهرایهكی توندرۆ بۆ سهر كلیسایهك له‌ شاری نیسی فهڕانسه، شهپۆلێك له‌ ئیدانهكردنی ئهم كردهوه‌ تیرۆریستییهی بهدواوه‌ بووه‌.

شایانی باسه، هێرشبهرێكی تهمهن ٢١ ساڵی خهڵكی تونێس به‌ ناوی “ئیبراهیم عوساوی” سەرلەبەیانی ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٨ی گهڵارێزان، به‌ چهقۆ هێرشی کردووهته‌ سەر کلیسایەکی شاری نیس له‌ فهڕانسه‌ و له‌ ئهنجامدا سێ کەسی كوشتووه‌. هاوكات میدیاکانی فهڕانسه‌ بڵاویان كردووهتهوه‌ كه‌ پۆلیس دهستبهجێ گهیشتووهته‌ سەر رووداوەکە و تەقەی لە هێرشبەرەکە کردووه‌ و بەوهۆیەشەوە فیشەک بەر شانی کەوتووە و لە ئێستادا بە بریندارى لە نەخۆشخانە لەژێر چاودێریدایەههر لهو ڕۆژهدا هێرشبهرێكی توندرۆی ئیسلامی له‌ شاری ئاوینیونی فهڕانسه‌ ویستوویهتی تهقه‌ له‌ خهڵك بكات كه‌ له‌ لایهن پۆلیسی فهڕانسهوه‌ مهجالی پێ نهدراوه‌ و كوژراوه‌. ئهم هێرشه‌ لە کاتێکدایە كه‌ لە چەند رۆژ لهمهوبهر کەسێکی بە رەگەز چیچانی به‌ چهقۆ هێرشی كردبووه‌ سهر مۆعهلیمێكی قوتابخانەیەکی پاریس به‌ ناوی “سامۆئێل پاتی” و سهری بڕی بووشایانی باسه، “سامۆئێل پاتی” بهدوای ئهوهیكه‌ وێنهیهكی گاڵهتهئامێزی له‌ “محهممهد” پێغهمبهری موسڵمانهكان به‌ شاگردهكانی نیشان دابوو، له‌ لایهن ئیسلامییهكی توندڕۆوه‌ سهربڕاوه‌.