كۆبوونه‌وه‌ی دۆستان و لایه‌نگرانی كۆمه‌ڵه‌ له‌سه‌ر گلكۆی هاورێی گیانبه‌خت كردوو “موسته‌فا عه‌ره‌ب”

بهپێی راپۆرتهكان، كۆمهڵێك له‌ دۆستان و لایهنگرانی كۆمهڵه‌ له‌ شاری سهقز، به‌ هۆی هاتنی رۆژی كۆمهڵه، لهسهر گلكۆی هاورێی گیانبهخت كردوو “موستهفا عهرهب، كۆبوونهوه‌ و یادی ئازیزیان بهرز راگرت.

به‌ پێی ئهم هاواڵه، بهشداربووان له‌ رێورهسمی رۆژی كۆمهڵه‌ له‌ شاری سهقز، لهسهر گڵكۆی هاورێی گیانبهخت كردوو “موستهفا عهرهب، یادی ئازیزیان بهرز راگرت و پهیمانیان لهگهڵ تهواوی گیانبهختكردووانی رێگهی ئازادی و سۆسیالیزم، نوێ كردهوه‌. له‌ ههواڵێكی دێكهوه‌ كه‌ به‌ دهستمان گهیشتووو، رۆژی ٢٢ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ لایهنگرانی كۆمهڵه‌ و حیزبی كۆمۆنیستی ئێران، له‌ شاری سهقز، لهسهر گڵكۆی هاورێیانی گیانبهخت كردوو،محهممهد حوسهین كهریمی،رهئووف كهریمی،یهحیا خاتوونی، و كۆمهڵێكی دێكه‌ له‌ گیانبهختكردووانی كۆمهڵه‌ و حیزبی كۆمۆنیستی ئێران، كۆبوونهوه‌ و پهیمانیان لهگهڵ ئارمان و ئامانجهكانی كۆمهڵه، نوێ كردهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *