كۆبوونه‌وه‌ی ناره‌زایه‌تی كرێكارانی ئیداره‌ی ئاو و ئاوه‌رۆی خۆره‌مشار

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی ئێدارهی ئاو و ئاوهرۆی خۆرهمشار، رۆژی سێشهممه‌ ٢٨ی رێبهندان، له‌ نارهزایهتی به‌ پهردااخت نهكردنی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان، له‌ بهرامبهر بینای ئهم ئیدارهیه، دهستیان دایه‌ كۆبوونهوهی نارهزایهتی.

به‌ پێی راپۆرتهكان، كرێكارانی شیركهتی ئاو و ئاوهرۆی خۆرهمشار، نزیكهی ٤ مانگه‌ حهقدهستی دواخراویان پهرداخت نهكراوه‌. به‌ وتهی ئهم كرێكارانه، داخوازییهكانیان چهند مانگه‌ جێبهجێ نهكراوه‌ و له‌ باروودۆخی سهختی كۆرۆنادا، چهندین جار خوازیاری پهرداختی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان بوون، بهڵام تاكوو ئێستا هیچ بهرپرسێك سهرهنجی به‌ داخوازییهكانیان نهداوهتهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *