كۆبوونه‌وه‌ی ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی ده‌ركراوای ئاریه‌ن ته‌جاره‌ت مانای ئیلام

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی دهركراوای پاڵاوگهی گازی شیركهتی “ئاریهن تهجارهت مانای ئیلام،ڕۆژی شهممه‌ ٢ی ڕهشهممه‌ له‌ بهرامبهر ئۆستانداریی ئیلام دهستیان دایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهپێی ڕاپۆرتهكان، ٦١ كهس لهم كرێكارانه‌ كه‌ له‌ بهشه‌ فهنییهكاندا كاریان كردووه، پاش چهندین ساڵ چالاكی، به‌ هۆی داخرانی ئهم ناوهنده‌ به‌ بێ دانی حهقدهستی چهندین مانگ، بێكار كراونكرێكارانی ناڕازی له‌ ڕێگهی بهڕێوهبردنی ئهم كۆبوونهوهیه‌ خوازیاری گهڕاندنهوهی دووباره‌ بۆسهر كار بوونشایانی باسه، ئهوه‌ ٧مین كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی كرێكارانی بێكار كراوی شیركهتی ئاریهن تهجارهته‌ كه‌ له‌ ماوهی چهند مانگی ڕابردوودا روویانداوه‌ و ههتا ئێستا هیچكام له‌ خواستهكانیان نههاتووهته‌ دی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *