ناڕه‌زایه‌تیی خانه‌نشین كراوانی زه‌نجان

ڕۆژی ههینی ١ی مانگی ڕهشهممه، ژمارهیهك له‌ كرێكارانی خانهنشین كراوی ئۆستانی زهنجان، له‌ ڕێگهی كۆبوونهوه‌ له‌ بهرامبهر ئۆستانداریی ئهمشاره‌ له‌ ئاست سیاسهتهكانی پهیوهندیدار به‌ حهقدهست و بوودجه‌ ناڕهزایهتییان دهربڕی.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، خانهنشین كراوانی زهنجان، بهنیسبهت جێبهجێ نهكردنی گونجاوی یاسای كار، لهخوارهوه‌ بوونی ئاستی حهقدهستهكان و ههروهها شێوازی سپاردنی سههامی شیركهتهكانی “شستا” ناڕازینبهشداربووانی ئهم كۆبوونهوهیه‌ وێڕای ئاماژه‌ به‌ هێڵی ههژاریی ٩ ملیۆن تمهنی، ڕایانگهیاند كه‌ لهم باروودۆخه‌ ئابووریهدا و لهگهڵ چوونهسهرهوهی سهرسووڕهێنهری قیمهتی كاڵا سهرهكییهكان، ٣ ملیۆن تمهن بههیچ شێوهیهك وڵامدهرهوهی ههزینهكانی ژیانیان نییه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *