وتو ویژ

وتوویژی که نالی ئاسمانی ریگا له گه ل به ریز: هاوری ئیبراهیم عه لیزاده ده بیر ئه ولی کومه له سه باره ت به: میژوی کومه له و داهاتوی بزوتنه وه ی چه پ له کوردستان و جیهان

 

 

 

 

 

 

 

 


سخنرانی رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له در شهر کلن آلمان – اوضاع سیاسی در خاورمیانه و رویدادهای جدید ( بخش اول )