ڕاپۆرته‌ی ساڵانه‌ی كۆڵبه‌ر نیووز سه‌باره‌ت به‌ دۆخی كۆڵبه‌ران له ساڵی ٢٠٢٠

به‌ پێی ئاماری تۆمار كراو له‌ كاناڵی تێلێگڕامی كۆڵبهر نیووز، له‌ ماوهی ساڵی ٢٠٢٠ سهرجهم ٢٣٠ كۆڵبهر و كاسبكار له‌ ناوچه‌ سنوورییهكانی ئۆستانهكانی ئازهربایجانی غهربی، كوردستان و كرماشان، بههۆی تهقهی ڕاستهوخۆی هێزهكانی ڕژیم، سهرمابردوویی، تهقینهوهی مین، بهربوونهوه‌ له‌ بهرزایی و ڕووداوگهلێكی دیكه، گیانیان لهدهستداوه‌ و برینداربوون.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، لهم ژمارهیه‌ ٦٧ كۆڵبهر گیانیان لهدهستداوه‌ و ١٦٣ كۆڵبهریش برینداربوونلهم ڕاپۆرتهدا ههروهها ئاماژه‌ بهوه‌ كراوه‌ كه‌ له‌ كۆی ئهم ٦٧ كهسه، ٥٣ كهسیان بههۆی تهقهی ڕاستهوخۆی هێزهكانی ڕژیم، ٢ كهسیان بههۆی سهرمابردوویی، دوانی دیكهیان بههۆی خنكان لهناو ڕووبار، كهسێك بههۆی ڕووداوی هاتووچۆ و ٣ كهسی دیكه‌ بههۆی ڕاودوونانی هێزهكانی ڕژیم له‌ جادهكان و ٦ كهسی دیكهش به‌ هۆی تهقهی ڕاستهوخۆیی هێزهكانی سهر سنووری توركییه‌ گیانیان لهدهستداوه‌. شایانی باسه، له‌ ئۆستانی ئازهربایجانی غهربی ١١٦ كۆڵبهر، له‌ ئۆستانی كوردستان ٦٠ كۆڵبهر و له‌ ئۆستانی كرماشان ٤٨ كۆڵبهر گیانیان لهدهستداوه‌ و برینداربوون.