ڕێزگرتن له‌ ڕۆژی كۆمه‌ڵه‌ له‌ گوندی “سوورازه‌”ی شاری سنه‌

به‌ پێی ههواڵی گهیشتوو، ڕۆژی سێشهممه‌ ٢٨ی رێبهندان، كۆمهڵێك له‌ دۆستان و لایهنگرانی كۆمهڵه‌ وحیزبی كۆمۆنیستی ئێران، به‌ هۆی هاتنی رۆژی كۆمهڵه، لهسهڕ یهكێك له‌ بهرزایهكانی گوندی “سوورازه‌”،ی شاری سنه، ئاگرێكی گهورهیان ههڵكرد.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، گهورهبوون و شهماڵهی ئهم ئاگره،سهرهنجی هێزهكانی ڕژیمی بهرهوخۆی ڕاكێشاوه‌ و به‌ توورهییهوه‌ ههڵیان كوتاوهته‌ سهر ئاگرهكه‌ و خامۆشیان كردووه‌. دۆستانی كۆمهڵه‌ به‌ وتنهوهی درووشمیبژی كۆمهڵه، رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران، ٢٦ی رێبهندان، رۆژی ئاشكرابوونی چالاكیی كۆمهڵهیان، بهرز ڕاگرت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *