گیان له‌ده‌ستدانی پێشمه‌رگه‌یه‌كی دێرینی كۆمه‌ڵه‌ له‌ سۆئێد

بهپێی ههواڵی گهیشتوو، هاورێ “موزهفهر فهرزاد” پێشمهرگهی دێرینی كۆمهڵه‌ سهرله ‌بهیانی ڕۆژی ههینی ٣٠ گهڵارێزان له‌ وڵاتی سۆئێد بهدوای ماوهیهكی زۆر تووش بوون به‌ نهخۆشی بۆ ههمیشه‌ ماڵئاوایی له‌ ژیان كرد.

هاورێ موزهفهر برای هاورێ “كیان و مهنسوور فهرزاد” له‌ بنهماڵهیهكی خهباتكار له‌ شاری سنه‌ لهدایك بووهاورێ موزهفهر بۆ ماوهی چهندین ساڵ له‌ ناو ریزهكانی پێشمهرگهی كۆمهڵه‌ له‌ بهشه‌ جۆراوجۆرهكانی تهشكیلاتی درێژهی به‌ چالاكییهكانی دا و له‌ دهرهوهی وڵاتیش ههروا بهردهوام بوو له‌ خهبات و چالاكی سیاسی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *